The Scottish Parliament's think-tank

GàidhligMu dheidhinn Fòram Alba air Thoiseach

Is e Fòram Alba air Thoiseach a’ bhuidheann-bheachdachaidh mun àm ri teachd aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha sinn ag obair air bunait nach eil a’ bualadh air pàrtaidhean gus rannsachadh a chur air adhart agus…