The Scottish Parliament's think-tank

Gàidhlig

2035

Gus seachdain na Gàidhlig 2022 a chomharrachadh, iarr Fòram Alba air Thoiseach air grunn luchd-labhairt Gàidhlig na beachdan aca a thoirt dhuinn mun àm ri teachd. Tha am pròiseact, a chaidh a ruith le taic…
Uaine is donn

Gus seachdain na Gàidhlig 2022 a chomharrachadh, iarr Fòram Alba air Thoiseach air grunn luchd-labhairt Gàidhlig na beachdan aca a thoirt dhuinn mun àm ri teachd. Tha am pròiseact, a chaidh a ruith le taic…

Mu dheidhinn Fòram Alba air Thoiseach

Is e Fòram Alba air Thoiseach a’ bhuidheann-bheachdachaidh mun àm ri teachd aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha sinn ag obair air bunait nach eil a’ bualadh air pàrtaidhean gus rannsachadh a chur air adhart agus…